Toiminnan laadukkuus

Haluamme tarjota esimerkillisen seuratoimintaympäristön lasten ja nuorten harrastuksen yhteyteen. Toimintamme on riittävän laadukasta ja sitä on riittävän paljon kehittämään yksilöä liikkujana ja urheilijana. Toimintamme lähtökohta on synnyttää urheilullisia unelmia. Toimintamme kannustaa koko elämän läpi kestävään liikkumiseen – harrastaen ja urheillen nuorimmasta ikäluokasta aina aikuisikään saakka. Toimintamme tukee lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä. Toimintamme avainsanoja ovat: kaikille, hauskaa, tunnerikasta, halpaa, lähellä kotia, helppoa, turvallista, monipuolista ja kehittävää.

Terveyden edistäminen
Haluamme toiminnallamme lisätä ja edistää yhteisömme sekä paikkakunnallamme asuvien ihmisten terveyttä. Haluamme aktiivisesti lisätä ihmisten tietoutta kokonaisvaltaisesta terveydestä viestien sen tärkeydestä ja helppoudesta. Aktiivinen viestimisemme kannustaa osallistumaan ja toimimimaan. Toiminnassamme liikkuminen ja liikunta nähdään kokonaisvaltaisena ilmiönä ja seuratoiminta on vain osa tästä. Liikuntakasvatuksen periaatteeme pohjautuu kansalliseen lasten ja nuorten liikuntasuositusasteikkoon (10 h – 15 h – 20 h).

Yhteisvastuullisuus, kustannustietoisuus, avoimuus ja asiakaslähtöisyys
Seuratoimintamme ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä tiedostaa harjoitettavien lajien kustannukset ja harrastajiltaan vaatimat taloudelliset uhraukset. Lähtökohtana on pyrkiä varmistamaan, että harrastaminen on kaikille mahdollista. Seuratoimintamme on avointa ja se noudattaa lajiliittojemme hyvän seurahallinnon pääperiaatteita. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja varmistamme, että tekemämme päätökset ovat avoimia ja yhteisvastuullisesti toteutettuja. Koulutamme toimijoitamme toimimaan hyvän seurahallinnon mallin mukaisesti.

Arvosta ja kunnioita – toimintaa ja toimijoita
Seuratoiminta on arvokasta ja tärkeää. Lähtökohtana on tuoda kaikkien tietoon toimintamme tärkeys yhteiskunnallemme. Arvostamme ja kunnioitamme jokaista toimintaamme osallistuvaa.

Hyvä käytös, reilu peli, päihteettömyys
Kaikki toimintamme parissa toimivat aikuiset ovat hyvänä esimerkkinä edistämässä näiden arvojen toteutumista.